Zabýváme se výkupem, svozem a zpracováním kovových odpadů. Působíme převážně v regionu Severních Čech. 

Zabýváme se výkupem železných a neželezných kovů a papíru. Nabízíme výkup běžně obchodovaných kovů např.: železa, mědi, hliníku, olova a slitin těchto kovů za výhodné ceny.

Pro naši společnost je prioritou zejména dodržování bezpečnostních, ekologických a dalších legislativních norem, týkajících se nakládání s odpady včetně jejich skladování.

Výkup, svoz a zpracování kovových odpadů.
Výkup železného šrotu, železa, kovů, barevných kovů, autovraků a papíru.

Vykupujeme autovraky, papír a plasty. Vážení probíhá na digitálních vahách s jasně viditelnými displeji. Vzhledem k tomu, že si našich zákazníků vážíme, jsou na sběrnách pomocné síly, které pomáhají s vykládkou. Výkupčí druhují dodaný odpad formou konzultace s vysvětlením.