Papír vykupujeme především ve formě novin, časopisů a kartonu. Všechny z těchto druhů sběrného papíru je nutné roztřídit, protože mají rozdílnou hodnotu.

Recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí. Papír se může recyklovat v průměru 4krát až 6krát. Vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Díky recyklaci skončí méně odpadu na skládkách a ve spalovnách.