Vykupuje všechny typy kovu a kovového šrotu včetně sloučenin železa a barevných kovů, jako je hliník, měď, mosaz, ocelové konstrukce, zinek, bronz a další. Kovový odpad je v naší provozovně tříděn na  jednotlivé druhy kovů, které jsou následně odváženy k novému zpracování.

Sběr kovového odpadu přispívá ke zlepšování ekologických podmínek, protože kovošrot kovový odpad třídí a odesílá k dalšímu zpracování. Kovy při recyklaci neztrácejí žádnou ze svých vlastností. Proto kovový odpad bez problémů slouží jako druhotný zdroj surovin. Zpracováním kovových odpadů dochází ke značnému šetření energie a životního prostředí. 

Cena odkupovaných kovů se určuje podle ceníku. Pro její stanovení je rozhodující hmotnost a druh dodaného kovového odpadu.

Trh se šrotem a barevnými kovy je řízen v tržní ekonomice nabídkou a poptávkou. Z tohoto důvodu se ceny výkupu mohou měnit.